Dokümanlar

Raporlar

TTTE Yönetmeliği kapsamında yer alan uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanmasına dair raporlar

(Dokümanların Türkçe versiyonları yalnızca bilgi amaçlı olup uygulamada orijinal İngilizce metinlere sağdık kalınması faydalı olacaktır.)

ETSI TR 102 070-1
DOSYA11DOSYA12
ETSI TR 102 070-2
DOSYA21DOSYA22

TTTE Yönetmeliği 6. maddesine göre Arayüz Teknik Özelliklerinin uygulanmasına dair rehberler

(Dokümanların Türkçe versiyonları yalnızca bilgi amaçlı olup uygulamada orijinal İngilizce metinlere sağdık kalınması faydalı olacaktır.)

ETSI EG 201 730-1
DOSYA1DOSYA2
ETSI EG 201 730-2
DOSYA3DOSYA4
ETSI EG 201 730-3
DOSYA5DOSYA6
ETSI EG 201 730-4
DOSYA7DOSYA8

Çerçeve Direktif kapsamında standartların uygulanmasına dair raporlar

(Dokümanların Türkçe versiyonları yalnızca bilgi amaçlı olup uygulamada orijinal İngilizce metinlere sağdık kalınması faydalı olacaktır.)

ETSI SR 002 211 v1.1.1
DOSYA1DOSYA2
ETSI SR 002 211 v2.1.2
DOSYA3DOSYA4AB Standardizasyon Politikası İle İlgili Dökümanlar

(Dokümanların Türkçe versiyonları yalnızca bilgi amaçlı olup uygulamada orijinal İngilizce metinlere sağdık kalınması faydalı olacaktır.)

AB ICT Standardizasyon Politikası
DOSYA1DOSYA2
Avrupa Standardizasyonu Önündeki Zorluklar 
DOSYA3DOSYA4
Düzenlemelerde AB Standardizasyon Politikasının Rolü
DOSYA5DOSYA6