Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri

Elektronik haberleşme şebekesi, alt yapısı ve/veya hizmetlerinin, işletmeciler arasında toptan seviyede sunulmasını ifade eden erişim, temel dayanağını 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’ndan (EHK) almaktadır. Kurumumuz; bir işletmecinin diğer bir işletmecinin mezkûr Kanun’un 15’inci maddesinde belirtilen hususlarda erişimine izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde erişim için makul olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının oluşumunu engelleyeceğine veya ortaya çıkacak durumun, son kullanıcıların aleyhine olacağına karar vermesi halinde, söz konusu işletmeciye diğer işletmecilerin erişim taleplerini kabul etme yükümlülüğü getirebilmektedir. En temel erişim uygulamalarını, arabağlantı, yerel ağa erişim, veri akış erişimi, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı olarak sıralamak mümkündür. Erişim ve arabağlantı uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği, Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer almaktadır.