4.5G Nedir?

Kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT-Advanced, dünyada kullanılan en son mobil haberleşme teknolojisinin genel adıdır. Bu teknoloji daha yüksek hızda, daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet sağlayan mobil iletişim teknolojisidir.

Dördüncü Nesil (4G), mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere geliştirilen ve tamamen IP tabanlı şebeke yapısına sahip mobil haberleşme sistemlerine verilen genel addır. Bu sistem, mobil haberleşme şebekelerinde 3G ile kısmen ulaşılan yüksek hız limitlerini aşan ve aşırı artan mobil genişbant gereksinimlerini karşılama adına ITU tarafından adıyla standartlaştırılmış olup 3GPP tarafından geliştirilen LTE/LTE-A ve IEEE tarafından geliştirilen mobile WiMAX 2.0 (802.16m) teknolojisi 4G teknolojileri arasında sayılmaktadır. 


4.5G yetkilendirilmesi ile ne sağlanmıştır?

4.5G yetkilendirmesi ile işletmecilere teknoloji kullanımında esneklik sağlanmıştır. İşletmeciler bu yetkilendirme ile, dünya ile eşzamanlı olarak 5G de dahil yeni teknolojilerin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması imkanına sahip olmuşlardır. Yapılan düzenlemeler ile, işletmecilerin gelişmekte olan teknolojileri ve özellikle 5G gibi sonraki nesil yeni teknolojileri herhangi bir izin alma gereği olmaksızın kullanmalarının ve şebeke planlamalarını daha esnek bir şekilde yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 

4.5G yetkilendirmesi ile ilk defa, 4.5G ile 3G kapsama yükümlülüklerinin birlikte değerlendirilmesine imkan verilmiştir. Bu sayede, hem işletmecilerin 3G kapsamında mükerrer yatırımlarının önüne geçilmiş hem de daha yeni teknolojilerin yaygınlaşması ve kullanımı teşvik edilmiştir. 

Bunun yanı sıra; bölünmüş karayolu, otoyol, tünel kapsamaları, konvansiyonel tren hatları, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde aktif telsiz erişim şebekesi paylaşımı yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu alanlarda tek bir baz istasyonu üzerinden 3 işletmeci aynı anda abonelerine hizmet sunabilecektir. Bu sayede önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlanacağı düşünülmektedir.

Bir diğer önemli husus, yerli ürün ve üretime verilen önemin bir göstergesi olarak, yerli üretim yapan firmaların elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yerli ürün geliştirme konusunda çok daha fazla teşvik edilmesi ve yerli ürün ekosisteminin geliştirilmesinin sağlanması amacıyla 4.5G yetkilendirmesi ile ilk defa şebeke yatırımlarında yerli ürün kullanımına ilişkin işletmecilere yükümlülükler getirilmiştir.