5G ve Ötesi Beyaz Kitap

5G ve ötesine yönelik ülkemizin önceliklerini, strateji ve yol haritalarını içeren Beyaz Kitap 5GTR Forum Çalışma Grupları tarafından hazırlanmıştır. 5GTR Forumun önemli çıktılarından biri olan bu çalışma, dünyada ve ülkemizde 5G teknolojileri ve çalışmalarında gelinen durum, 5G mimarisi öngörüleri ile 5G gereksinimlerinin potansiyel teknoloji yapı taşlarına ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Beyaz Kitap, ülkemizin bu teknolojileri üreten ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda 5G ve ötesi strateji ve yol haritaları için bir kılavuz olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

 

Beyaz Kitapta, 5G haberleşme şebekesini oluşturan çekirdek ağ katmanı ve fiziksel ağ katmanı ile bu katmanlar üzerinde çalışacak hizmet ve uygulamalara dair Türkiye’de yapılabilecek ve yapılması gerekli çalışmalar ele alınmıştır. Beyaz Kitap, 5G ve ötesi teknolojilere ilişkin gereksinimlere ilave olarak Türkiye’nin bu alandaki teknolojik yetenekleri de göz önünde bulundurularak geliştirilebilecek yazılım, donanım, hizmet ve uygulamalara yönelik ülkemizde 5G ekosisteminin nasıl büyütülerek verimli hale getirilebileceğine ilişkin öneriler ile yol haritalarını içermektedir. Beyaz Kitap içeriği, 5GTR Forum Çekirdek Ağ, Fiziksel Ağ, Hizmet ve Uygulama ile Standardizasyon Çalışma Gruplarında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, işletmeciler, teknoloji şirketleri ve tedarikçi firmalar, STK’lar, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerimizin katkıları ile oluşturulmuştur.   

5G ve Ötesi Beyaz Kitap ekte sunulmakta olup emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz.