Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri

Kurumumuz, ilgili pazarlarda Etkin Piyasa Gücü'ne (EPG) sahip olduğunu tespit ettiği ve söz konusu pazarlarda erişim sağlamakla yükümlü kıldığı işletmecilere, erişimin sağlanmasına ilişkin hüküm, koşul ve ücretleri aleni hâle getirmelerine yönelik olarak Referans Erişim ve/veya Arabağlantı Teklifi hazırlama yükümlülüğü getirebilmektedir. EPG'ye sahip işletmeciler, referans erişim tekliflerinde yer alan usul, esas ve ücretlerle erişim sağlamakla yükümlüdür. Böylelikle, EPG'ye sahip işletmeciden erişim hizmeti talep edecek işletmeciler, asgari olarak hangi şartlarda erişim elde edebileceklerini öngörme ve stratejilerini buna göre belirleme imkânını elde edebilmektedir. Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri, Kurumumuz onayını müteakiben, gerek Kurumumuz internet sayfasında, gerekse yükümlü işletmecilerin internet sayfalarında sürekli olarak yayımlanmaktadır. Kurumumuz tarafından onaylanan referans tekliflere aşağıda yer verilmektedir:

ERİŞİM VE ARABAĞLANTI TEKLİFLERİ

TarihTeklifDosya
14.09.2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Al-Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifi 14.09.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/288 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
05.05.2016Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi 17.06.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/324 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
23.07.2018Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi 23.07.2018 tarihli ve 2018/DK-ETD/222 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
31.12.2019Türk Telekomünikasyon AŞ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişim Teklifi 31.12.2019 tarihli ve 2019/DK-ETD/336 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
23.07.2018Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi 23.07.2018 tarihli ve 2018/DK-ETD/222 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
20.05.2020TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 20.05.2020 tarihli ve 2020/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
20.05.2020Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 20.05.2020 tarihli ve 2020/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
20.05.2020Vodafone Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 20.05.2020 tarihli ve 2020/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
14.09.2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Kiralık Devre Teklifi 14.09.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/288 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.
31.12.2019Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi 31.12.2019 tarihli ve 2019/DK-ETD/336 sayılı Kurul Kararı gereği güncellenmiştir.