Çalışmalar

Kurumumuz, ulusal düzeyde;

  • 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla hayata geçirilmiş olan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan eylemlerden doğrudan sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üniversite ve belediye temsilcilerinden oluşan Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun çalışmalarına,
  • 3 Aralık 2003 tarihli 2003/48 sayılı Genelge ile e-Dönüşüm Türkiye Projesinin üst seviyede yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı başkanlığında oluşturulmuş olan “e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu” toplantılarına
  • E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulan ilgili çalışma gruplarının çalışmalarına

iştirak etmektedir.

Kurumumuz, ayrıca, Uluslar arası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen çalışmaları takip ekmektedir.

Kurumumuz;

  • Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (World Summit on the Information Society - WSIS)
  • İnternet Yönetişim Forumu (Internet Governance Forum - IGF)

çalışmalarına katılmakta ve katkı sağlamaktadır.

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi, ITU koordinasyonunda ilk aşaması Aralık 2003'te İsviçre'de, ikinci aşaması ise Kasım 2005'te Tunus'ta gerçekleşmiş olan bir Dünya Zirvesidir.  "İki aşamalı, tek bir Zirve" olarak anılan ve temelleri 1998 yılında ITU tarafından alınan bir karara dayanan zirvede İnternet yönetişimi, sayısal uçurumun azaltılması amacıyla kullanılabilecek finansal mekanizmalar ve Zirvede alınan kararların uygulanması ve izlenmesi amacıyla oluşturulacak takip sistemi gibi önemli konular ele alınmıştır.

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinin Aralık 2003’te Cenevre'de yapılmış olan ilk aşamasını 175 ülkeden 11.000'den fazla katılımcı takip etmiştir.  Zirvenin amacı, “bilgi toplumu için ortak bir vizyon ve anlayışın geliştirilmesi; hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, özel sektörün ve sivil toplumun uygulayacağı bir eylem planının ve ilkeler bildirgesinin kabul edilmesi ve herkes için bilgi toplumu için gerekli organizasyonların kurulması yönünde kesin adımlar atmak” şeklinde ortaya konulmuştur.

Zirveye katılan 50 devlet başkanı ve yardımcısı, 82 bakan ve 26 bakan yardımcısına ek olarak, uluslararası organizasyonlardan üst düzey yöneticiler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları benimsenen İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planına destek vermişlerdir. Zirve ayrıca, bilgi toplumu kapsamının ve doğasının gerektirdiği kamu-özel kesim ortaklığının kurulmasına ciddi katkıda bulunmuştur. Kurulan bu ortaklıklardan bazıları çok özel olarak sayısal uçurumun ortadan kalkmasını hedeflemiştir.

Zirvenin Kasım 2005’te arasında Tunus'ta yapılmış olan ikinci aşamasına ise 175 ülkeden 19.000 civarında temsilci katılmıştır. Tunus Zirvesinde, Cenevre'de imzalanan İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planı çerçevesinde kat edilen gelişmeler, Cenevre Zirvesi sürecinde üzerinde ciddi tartışmalar yapılan, ancak uzlaşma sağlanamayan internet yönetişimi ve sayısal dayanışma fonu konuları ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Kurumumuz Zirvenin her iki aşamasını yakından takip etmiş, Zirveye sunulmak üzere ilgili taraflarla işbirliği ve dayanışma içinde Ülke görüşleri oluşturmuş ve Zirveler ile hazırlık sürecinde Ülkemizi temsil etmiştir.

İnternet Yönetişim Forumu, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde İnternet ile ilgili politikalar belirleme ve düzenlemeler yapma yetkisi verilen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin himayesinde kamu temsilcilerinin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin de katılımı ile toplanan bir forumdur.

Yılda bir defa toplanmakta olan forumun ilk toplantısı 2006 yılında Atina’da düzenlenmiştir. 2007 yılında Rio de Janeiro, 2008 yılında is Haydarabad’da toplanana forumun tüm toplantılarında katılımcı olarak yer alan Kurumumuz, 2008 yılında yapılan toplantıda “Türkiye: Bilgi Toplumuna Dönüşen Bir Ülke” başlıklı bir En İyi Uygulama Oturumu düzenlemiştir. Söz konusu oturumda,

  • Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sn. Türker Gülüm tarafından ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde sivil toplumun rolü,
  • Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş. Sanal Mobil Operatör İş alanı Müdürü Sn. Deniz Tunçalp tarafından elektronik bankacılıkta güvenlik ve mobil imza,
  • Başbakanlık E – devlet Danışma Grubu Başkanı Sn. Ahmed Ramazan Altınok tarafından kilit e-devlet projeleri

ile ilgili sunumlar yapılmıştır.

Oturum sonrasında ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü bağlamında yapılan çalışmalar hakkında diğer tarafları bilgilendirme ve karşılıklı görüş ve tecrübe paylaşımında bulunma açısından büyük yararlar sağlayan tartışmalar yapılmıştır. Forumda, ayrıca Internet içeriğinin düzenlenmesi, siber güvenliğin sağlanması, kritik internet altyapılarının yönetimi, siber suçlarla mücadele konularında farklı ülkelerden katılımcılarla bilgi ve tecrübe alış verişinde bulunulmuştur.