Mevzuat

T.C. Anayasası, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve işletmecilerle imzalanan İmtiyaz Sözleşmeleri ve yetkilendirme mevzuatı şebeke ve bilgi güvenliği ile ilgili çeşitli yükümlülükler içermektedir. Bununla birlikte haberleşme ve şebeke güvenliğine ilişkin hususlar temel olarak 13/07/2014 tarihli 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ’nde düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik, şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak işletmecilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemekte olup, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin hususları kapsamamaktadır. Yönetmelik kapsamında şebeke ve bilgi güvenliğine ilişkin bir takım yükümlülükler (Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer almaktadır) tüm işletmecilere getirilirken, bir takım ilave yükümlülükler (Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer almaktadır), belirli yetkilendirme tiplerine [Altyapı işletmeciliği hizmeti, Çeşitli telekomünikasyon hizmetleri (imtiyaz sözleşmesi), GMPCS mobil telefon hizmeti, GSM/IMT-2000/UMTS (imtiyaz sözleşmesi), Hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti, İnternet servis sağlayıcılığı, Sabit telefon hizmeti, Sanal mobil şebeke hizmeti, Uydu haberleşme hizmeti Uydu ve kablo tv hizmetleri (görev sözleşmesi)] sahip işletmecilerden yıllık net satışları Kurul Kararı ile belirlenen değer ve üzerinde olanlara getirilmektedir. Söz konusu yıllık net satış tutarı 01/09/2014 tarihli ve 2014/DK-BTD/438 sayılı Kurul Kararı ile 10 Milyon TL olarak belirlenmiş, ayrıca abonesi olan GMPCS işletmecileri de net satışlarına bakılmaksızın ilave yükümlülüklere tabi kılınmıştır.