Genel Bilgi

Kurumumuza ilgili mevzuat ile verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetler “meslek personeli” ve “diğer personel” eliyle yürütülmektedir.

Kurumumuz meslek personeli;

 • Bilişim başuzmanları,
 • Bilişim uzman ve yardımcıları,
 • Teknik uzman ve yardımcıları ile
 • İdari uzman ve yardımcılarından

oluşmaktadır. Bilişim uzman ve uzman yardımcılarının ana hizmet birimlerinde, teknik ve idari uzman ve uzman yardımcılarının danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde çalıştırılmaları esastır.

Kurumumuzda diğer personel kategorisinde yer alan kişiler, 

 • Avukat
 • Ayniyat saymanı
 • Başkanlık müşaviri
 • Bekçi
 • Bilgisayar işletmeni
 • Daire tabibi
 • Hemşire
 • Hukuk müşaviri
 • Kaloriferci
 • Memur
 • Mühendis
 • Savunma uzmanı
 • Şef
 • Şoför
 • Tekniker
 • Teknisyen
 • Uzman

kadrolarında çalışmaktadırlar.

Kurumumuz personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir.

Kurumumuz personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 2813 sayılı “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun”da yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir.

Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar.