KEPHS’lere İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Nasıl Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı olunur?

KEPHS olmak için başvurunun nasıl yapılacağı, başvurunun incelenmesi ve yetkilendirme süreçleri Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıların Yetkilendirilmesi başlıklı ikinci bölümünde anlatılmaktadır.


http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fBTDNewFolder%2fKEP_Yonetmelik.pdf

Kimler KEPHS olabilir?

KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idare KEPHS olmak için başvuruda bulunabilir.

Kimler KEPHS olamaz?

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı(ESHS) olarak veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında işletmeci olarak faaliyet gösterenler KEPHS olmak için başvuruda bulunamaz.

KEPHS olma başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Başvuru esnasında sunulan belgelerin incelenme süresi 15 gündür. Başvuru belgelerinde eksiklik olması durumunda 15 güne kadar ilave süre verilir. Belge incelemesinin ardından 2 aylık yerinde inceleme süresi başlamaktadır. Yerinde incelemede eksiklik tespit edilmesi durumunda en fazla 1 ay ilave süre verilir.

Sonuç olarak herhangi bir eksikliğin olmaması durumunda başvuru 2 ay 15 gün içerisinde, belgelerde ve yerinde inceleme esnasında eksikliklerin tespit edilmesi durumunda ise 4 ay içerisinde sonuçlandırılır.