Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü-ETSI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun gözlemci statüde üye olduğu ETSI, 1988 yılında kurulmuştur. Enstitü'nün 55 ülkeden 688 üyesi bulunmaktadır. AB'nin girişimi ile CEPT, CEN ve CENELEC uzmanları tarafından kurulan Enstitüsü'nün amacı, üye ülkeler arasında telekomünikasyon altyapılarını birleştirmek, terminal donanımlarının uyumluluğunu sağlamak ve Avrupa telekomünikasyon ağını oluşturmaktır. ETSI, başlangıçta bölgesel bir standardizasyon kuruluşu olarak kurulmakla birlikte telekomünikasyon pazarının giderek küreselleşmesi ve mobil haberleşmenin yaygınlaşmasıyla küresel düzeyde de etkili olan standartlar üretmeye başlamıştır.