AB Mali Yardımları

BTK’nın sorumlu olduğu alanlar itibariyle Birliğin muhtelif fon ve programlarından yararlanılması hedefi çerçevesinde katılım öncesi mali yardımlara ilişkin yıllık bazda yürütülen programlama çalışmalarına Kurum tarafından sunulan proje teklifleriyle devam edilmektedir.

Kurumun hâlihazırda devam eden tek projesi Hesap Ayrımı, Maliyet Muhasebesi ve Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Uygulamalarında AB ile Uyum Sağlanması için Teknik Yardım Projesidir.

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TAIEX Ofisi (Technical Assistance Information Exchange Office) aday ülkelere AB müktesebatına uyum çalışmalarında kısa süreli teknik destek vermektedir. Ofisin faaliyetleri inceleme gezisi, uzman talebi ve çalışma toplantısı organizasyonlarını içermektedir. Bu çerçevede, TAIEX tarafından, telekomünikasyon alanında AB mevzuatı hakkında bilgi vermek ve üye ülke tecrübelerinin aktarılması amacıyla proje önerileri AB Genel Sekreterliği aracılığıyla sunulmaktadır.