Genel Bilgi

Bilgi Toplumu, küresel çapta kabul gören tek bir tanımı bulunmamakla birlikte; bilginin kendisinin veya bilginin üretilmesine, işlenmesine, dağıtılmasına yönelik faaliyetlerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda temel girdi ve güç kaynağı olarak kabul edildiği toplumları tanımlayan bir terimdir. Bilgi Toplumu, Sanayi Çağından Bilgi Çağına geçiş ile gündeme gelmiş olup, ulusal, bölgesel veya küresel çapta Bilgi Toplumuna dönüşümü hedefleyen pek çok çalışma yürütülmektedir