Siber Güvenlik İnisiyatifi

Siber Güvenlik İnisiyatifi; İnternet Geliştirme Kurulu çatısı altında, sektör paydaşlarının katılım sağladığı ve hedefi siber güvenlik alanında çalışmalar yaparak, tüm paydaşların görüşlerini toplayarak, kurumlar arasında fikir alışverişini ve işbirliğini sağlayarak, ortak fikirler ortaya çıkararak, yaptığı çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na sunmaktır.

Siber Güvenlik İnisiyatifinin faaliyetlerinden bazıları; vatandaş ve küçük işletmeleri siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, farkındalık oluşturma, koruma tedbirlerini oluşturma ve anlatma, pozitif içerik üretimi, veri merkezlerinin, internet servis sağlayıcıların minimum güvenlik kriterlerini belirleme, sektörel risk analizi, siber güvenlik standartlarını belirleme, raporlar ve kılavuzlar yayınlamak olarak sıralanabilir.

Siber Güvenlik İnisiyatifi kapsamında bazı çalışma grupları oluşturulmuştur. Söz konusu gruplar aşağıda belirtilmektedir;

Siber Güvenlik İnisiyatifi Çalışma Grupları

1.    Farkındalık, Eğitim ve Rapor Çalışma Grubu

1.1.        Ev Kullanıcıları için Farkındalık ve Eğitim

1.2.        Öğrenciler için Farkındalık ve Eğitim

1.3.        KOBİ’ler için Farkındalık ve Eğitim

1.4.        Kamu Kurumları ve Kurumsal İşletmeler için Farkındalık

1.5.        ISS ve Veri Merkezleri için Farkındalık

2.    Siber Olaylarla ilgili Mevzuat ve Koordinasyon Çalışma Grubu

2.1.      Mevzuat

2.2.      Kamu, Özel Sektör İşbirliği ve Uluslararası Koordinasyon

2.3.      Adli Bilişim ve Delillendirme (auditing)

2.4.      Adli Makamlar ve Kolluk Kuvvetleri ile Koordinasyon

3.    Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu Çalışma Grubu

3.1.      SOME’lerin Yapısı ve Buralarda Çalışacak Personel Nitelikleri

3.2.      Kritik Altyapılarda Bilgi Güvenliği Yönetimi

3.3.      Risk Analizi ve Acil Eylem Planları Hazırlanması

3.4.      Siber Tatbikatlar

4.    Teknik Araştırmalar ve Standartlar Çalışma Grubu

4.1.      Network Güvenliği ve Ürünlerin Sertifikasyonu

4.2.      İşletim Sistemleri ve Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi

4.3.      Yazılım Güvenliği ve Standartlarının Belirlenmesi

4.4.      Mobil Cihazlar Güvenlik

4.5.      Bulut Bilişim Standartları

4.6.      Veri Merkezleri İçin Standardizasyon Çalışması Yapılması

5.    Siber Tehditlerle Mücadele Çalışma Grubu