USOM ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi

USOM

20/10/2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince 20/06/2013 tarih ve 28683 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan 2013/4890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında, Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel siber saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde 27/05/2013 tarihinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

USOM, ülkemizdeki siber olaylara müdahale konusunda ulusal ve uluslararası koordinasyon çalışmaları 7/24 çalışma esasına göre yürütülür. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen siber tehditlerle ilgili olarak ilgili taraflara ya da ülke çapında alarm, uyarı ve duyurular yaparak yaşanabilecek olayların etkilerini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin geliştirilmesini sağlar. Siber güvenlik olaylarına maruz kalan bilişim sistemlerine yönelik koruyucu tedbirlerin alınması konusunda faaliyetlerde bulunur. Ayrıca yapılan siber güvenlik çalışmaları esnasında konusu suç teşkil eden bulgular ile karşılaşılması halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket eder.

USOM hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kurumsal SOME

2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME) oluşturulmuştur. USOM ve SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları öncelemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır. USOM ile Kurumsal SOME’nin koordineli çalışması ve işbirliği halinde olması ulusal siber güvenliğimize katkı sağlamaktadır.

USOM, SEKTÖREL SOME VE KURUMSAL SOME İLİŞKİSİ