Teknik Düzenlemeler

Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Ülkemizde rekabete dayalı, gelişmiş bir telekomünikasyon sektörü oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren kurumumuz hızlı bir küreselleşmenin yaşandığı standardizasyon alanındaki gelişmelerin etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesine önem vermektedir.

Kurumumuz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nin tam üyesi, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)’nün gözlemci statüde üyesi ve ayrıca Ulusal Standartlar Organizasyonu (NSO)’dur.

Türkiye’nin, uluslararası telekomünikasyon alanındaki standart organizasyonları ile ilişkileri, kurumumuz vasıtasıyla yürütülmekte olup, söz konusu kuruluşlar nezdinde yürütülen çalışmalar kapsamında ülkemizde ilgili kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması, Türkiye görüşünün hazırlanması ve alınan kararların uygulanması ve kurumumuzun sorumluluğunda bulunmaktadır.

Buna ilave olarak, ülkemizin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği (AB) standardizasyon politikalarının telekomünikasyon sektöründeki uygulamalarının takibi ve ülke menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla Kurumumuz bünyesinde çalışmalar yürütülmektedir.