Kurul Kararları

Mobil Azami Ücret Tarifeleri

Karar tarihi ve no
23.09.2022 - 2022/DK-ETD/244
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
11.10.2022

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

Karar tarihi ve no
05.07.2022 - 2022/DK-BTD/174
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
14.09.2022

Hisse Devri İzin Talebi (Telpow Bilişim, Urfa Wifi)

Karar tarihi ve no
05.07.2022 - 2022/YK-YED/171
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı

Karar tarihi ve no
28.06.2022 - 2022/DK-ETD/165
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Çağrı Başlatma İndirim – THK Yeni Satış Kampanyaları

Karar tarihi ve no
28.06.2022 - 2022/DK-ETD/164
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Karar tarihi ve no
05.07.2022 - 2022/DK-BTD/175
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Haberleşme Gönderilerine İlişkin Temel Ücret

Karar tarihi ve no
05.07.2022 - 2022/DK-SRD/169
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Numara Devri Talebi (Can Bilgi Teknolojileri-Telinka)

Karar tarihi ve no
28.06.2022 - 2022/YK-YED/162
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Hisse Devri İzin Talebi (Maya Kurye)

Karar tarihi ve no
05.07.2022 - 2022/YK-YED/172
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022

Hisse Devri İzin Talebi (Adnet, Binet, Icom Uydu, Modexi, Gelişim Telsiz, Andromeda TV)

Karar tarihi ve no
14.06.2022 - 2022/YK-YED/151
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.07.2022