Kurul Kararları

Çağrı Merkezi Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşletmecilerin Uyarılması (2021-2022 Bütün Dönemler)

Karar tarihi ve no
15.08.2023 - 2023/İK-THD/242
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
19.09.2023

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi (Süre Uzatımı)

Karar tarihi ve no
29.08.2023 - 2023/İK-SRD/256
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
15.09.2023

İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar

Karar tarihi ve no
13.09.2023 - 2023/DK-THD/263
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
13.09.2023

a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Ücretleri

Karar tarihi ve no
15.08.2023 - 2023/İK-BTD/244
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
25.08.2023

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin Onaylanması

Karar tarihi ve no
20.06.2023 - 2023/DK-ETD/191
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
21.07.2023

Birleşme Talebi (Turkcell-Beltel)

Karar tarihi ve no
13.06.2023 - 2023/DK-YED/184
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2023

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları

Karar tarihi ve no
01.06.2023 - 2023/DK-ETD/174
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
23.06.2023

Hisse Devri İzin Talepleri (Netin Haberleşme – Oplavus Teknoloji – Face Telekom – Eser Telekom – Siba Bilişim – Kuzeynet)

Karar tarihi ve no
11.05.2023 - 2023/YK-YED/155
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.05.2023

Hisse Devri İzin Talebi (Kurye Net)

Karar tarihi ve no
11.05.2023 - 2023/YK-YED/156
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.05.2023

Ankara 5. İdare Mahkemesinin İptal Kararının Yerine Getirilmesi (Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazar Analizi)

Karar tarihi ve no
11.04.2023 - 2023/İK-SRD/125
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
15.05.2023