Siber Güvenlik Tatbikatları

BTK tarafından yürütülen siber güvenlik ile ilgili çalışmaların en önemlileri arasında siber güvenlik tatbikatları yer almaktadır. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimler içerisinde uzmanlık seviyesinin geliştirilmesi, bilgi güvenliği standartlarının uygulanması ve kullanıcı eğitimlerinin yanı sıra, siber güvenlik konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarda siber güvenlik tatbikatları önemli bir yer tutmaktadır.

Siber güvenlik tatbikatlarının amacı;

  • Katılımcıların siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini geliştirmek,
  • Katılımcıların siber saldırılara karşı kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını geliştirmek ve
  • Siber güvenlik konusunda ulusal farkındalık seviyesini arttırmaktır.

Kurumumuz koordinasyonunda, Nisan 2015 itibari ile 3 ulusal ve 1 uluslararası siber tatbikat düzenlemiştir. Bu tatbikatlarda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile koordinasyon konularında, TÜBİTAK, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve ITU-IMPACT ile teknik konularda işbirliği gerçekleştirilmiştir. Kurumumuzun 2015 yılı içerisinde elektronik ve haberleşme sektörüne yönelik siber tatbikat düzenleme, müteakip yıllarda periyodik olarak ulusal siber tatbikat gerçekleştirme hedefleri bulunmaktadır.