Araştırma Raporları

Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı ŞehirlerDijitalleşen Dünyada Bilişim Suçları ve Mücadele YöntemleriFiber Altyapının Geliştirilmesinde Uluslararası UygulamalarAkıllı TarımToplum 5.0Giyilebilir TeknolojilerDünyada ve Ülkemizde Sayısal DönüşümKripto ParaYeşil Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasının Önemi ve Türkiye İçin ÖnerilerArdıl Düzenleyici Etki Analizi Toptan Düzeyde Sabit ve Mobil Telefon Hizmetlerine İlişkin DüzenlemelerElektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik Gelişmeler ve EğilimlerTürkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Penetrasyon Oranlarının Diğer Ülkelerle Kıyaslanması ve İl Bazında AnaliziSabit-Mobil İkamesiBulut BilişimMakineler Arası İletişim (M2M)IPTV Hizmetlerine İlişkin Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye İçin ÖnerilerElektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleme ve Teknoloji Eğilimleri ve Türkiye için ÖnerilerGeleneksel Arabağlantıdan IP Arabağlantıya Geçiş Sürecinde Türkiye DeğerlendirmesiGenişbant Hizmetlerinde Şeffaflık Düzenlemeleri ve Hizmet Kalitesi UygulamalarıSabit Telekomünikasyon Hizmetleri Piyasasında Rekabet Durumu Analizi ve ÖnerilerMobil İşletmecilerin Altyapı Şebeke Paylaşımı Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerilerBilgi ve İletişim Teknolojilerinde Engelsiz ErişimYer Altı Tesislerinin Paylaşımına İlişkin Erişim Yükümlülüğü Düzenlemeleri - Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerilerElektronik Haberleşme Sektöründe EğilimlerŞebeke TarafsızlığıDüzenleyici Kurumların Sayısal Yayıncılıkta RolüÖzürlülere Yönelik Teknolojik DüzenlemelerPosta Sektörünün DüzenlenmesiTekel Sonrası Telekomünikasyon Hizmetleri Pazarı - PSTN Şebekesinin Rekabete Açılması Üzerine AnalizlerGeçiş Hakkı3G Dünya Tecrübeleri3. Nesil Mobil Haberleşme Sistemleriİnternet Sektörü ve Türkiye İncelemeleriSayısal Uçurumun ÖnlenmesiÜçüncü Nesil (3G) Mobil Telekomünikasyon Sistemleri ve 3G Lisanslarının Verilmesi Konusunda Dünyadaki Uygulamalar İle Türkiye AnaliziRekabet PolitikasıÖzelleşme Serbestleşme ve Düzenleme Etkileşimiİnternet Alan Adları Yönetimi Mevcut Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriUzak Mesafe İşletmeciliğiOrtak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı2007 AB Telekomünikasyon ReformuTürkiye Telekomünikasyon Sektöründeki Gelişmeler ve EğilimlerDünya Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri PazarıTeknoloji Pazar ve Düzenleme Boyutuyla Mobil TVIP Tabanlı Hizmetler - VOIP ve IPTVTeknoloji Hizmetler Düzenleme ve Dünyadaki Gelişmelerle GenişbantTürk Telekom’un Özelleştirme Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler ve Sektöre EtkileriToptan Hat Kiralama Yükümlülüğü - İktisadi Düzenleyici İncelemeler ve Ülke DeneyimleriYeni Nesil Şebekeler ve Yeni Nesil Erişim - İktisadi Düzenleyici İncelemeler ve Ülke DeneyimleriFonksiyonel AyrımYakınsama - Telekomünikasyon ve Medya Sektörleri Açısından Düzenlemelere EtkilerWİMAX - Diğer Genişbant Telsiz Erişim (GTE) Teknolojileri ile KarşılaştırılmasıSpektrumda Serbestleşme ve Yeni EğilimlerDüzenleyici Etki Analizi - Kapsam Uygulama Deneyimler ve ÖnerilerOECD AB ve Türkiye’de Genişbant Hizmetlerine İlişkin Makro Veriler ve DeğerlendirmelerMobil Numara Taşınabilirliği - Rekabete ve Tüketicilere Etkileri Ardıl Düzenleyici Etki AnaliziEsnek Spektrum Yönetimi - Spektrum İhaleleri ve Spektrum TicaretiYeşil BilişimGenişbant ve Fiber - İktisadi Düzenleyici İncelemeler Deneyimler ve ÖnerilerMobil Ödeme Hizmetleri