Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamıuoyu Görüşü Alınması

Afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde bildirimler almalarını sağlayan sistemlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, söz konusu taslağa ilişkin kamuoyu görüşleri 04/02/2020 tarihi mesai saati sonuna kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile btd_bilgi@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir