Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Kamuoyu Görüşlerine Açılmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 28 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/İK-SDD/160 sayılı kararı uyarınca:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nın; 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği'nin "Görüş alınması ve değerlendirilmesi" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan; "(1) Kurum tarafından hazırlanan yönetmelik ya da tebliğ gibi ikincil düzenleme taslakları ile diğer konulardaki çalışmalardan gerek görülenler, Kurul tarafından belirlenecek sürede Kurumun internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun veya yazılı olarak işletmecilerin diğer ilgililerin görüşleri alınabilir. (2) İşletmeciler ve diğer ilgililer, istişari görüşlerini, belirlenen sürede yazılı olarak Kuruma bildirirler. Kurum, gelen görüşleri değerlendirerek gerek görmesi halinde görüş bildiren ilgililerle değerlendirme toplantıları yapabilir." hükmüne istinaden söz konusu taslağa ilişkin kamuoyu görüşleri 19/06/2020 tarihi mesai saati sonuna kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile lrumeysa.destan@btk.gov.tr ve gunes.koca@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.