Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2019 Yılı İş Planına Yönelik Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gündeme alınarak değerlendirilmesi/düzenlenmesi/çalışılması düşünülen temel konu başlıkları BTK yıllık iş planları ile sektörümüze duyurulmaktadır.

2019 yılında BTK gündeminde yer alacak temel konu başlıklarının belirlenmesi sırasında sektörümüzün görüşlerinin de dikkate alınabilmesini teminen, bir örneği aşağıda yer alan görüş ve öneri formunun doldurularak 08/11/2018 tarihine kadar BTK’ya  yazılı olarak ve aşağıda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu doküman 18/10/2018 tarihinden itibaren 08/11/2018 tarihine kadar askıda kalacaktır.


Adı-Soyadı 

       e-posta             

Telefon

Bil. Uzm. Şefik Y. PENÇERECİ

sefiky.pencereci@btk.gov.tr

0312 294 72 37

Müh. Ezgi Burcu DUMAN

eburcu.duman@btk.gov.tr

0312 403 13 23

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2019 yılı İş Planında Yer Alması Talep Edilen Konu Başlıklarına İlişkin Görüş Bildirim Formu