Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 03.08.2021 tarihli ve 2021/İK-SRD/214 sayılı Kararı ile aşağıdaki bağlantıda yer alan “Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 06.09.2021 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle srdbilgi@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.