ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN KAMUOYU GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na ilişkin kamuoyu görüşleri 26/08/2021 tarihi mesai saati sonuna kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile demet.kabasakal@btk.gov.tr , aybuke.gunes@btk.gov.tr adresine veya resmi yazı ile Kurumumuza gönderilebilecektir.