İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Kurumumuz tarafından İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup, söz konusu taslağa ilişkin kamuoyu görüşleri 26/08/2021 tarihi mesai saati sonuna kadar aşağıdaki form kullanılarak e-posta ile btd_bilgi@btk.gov.tr adresine gönderilebilecektir.