Numara Taşınabilirliği Mevzuatına İlişkin Değişiklikler Hakkında Kamuoyu Görüşü Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 05.10.2021 tarihli ve 2021/İK-YED/320 sayılı Kararı ile aşağıdaki bağlantıda yer alan “Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile “Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı”nın, kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslaklara ilişkin görüşler, aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle 12.11.2021 tarihine kadar yetkilendirme@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilebilecektir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.