Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 06.07.2021 tarihli, 2021/İK-THD/188 sayılı Kararı ile ilgili Taslağa kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 09.08.2021 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle thdkamuoyu@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.