Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 01.06.2021 tarihli, 2021/DK-BTD/146 sayılı Kararı ile aşağıdaki bağlantıda yer alan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 09.07.2021 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle aşağıdaki elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.


elif.yildirimli@btk.gov.tr
turkan.sarikaya@btk.gov.tr