ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜMÜZE BÜYÜK KATKI

16.1.2017

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan AB Destekli Teknik Yardım Projesi çalıştayına katıldı.


Tamamlanma aşamasında olan ‘Bilgi Toplumuna Geçiş ve Yüksek Hızlı Genişbantlı Hizmetlerin Teşvik Edilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi’ çıktılarının paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, Ankara Hilton Otel’inde düzenlenen BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan bir konuşma gerçekleştirdiği çalıştaya  danışman firma, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri yanında Kurumumuzdan Başkan yardımcısı Rıdvan Kahveci,  Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanı Serhat Erkoç ve sektör temsilcileri katıldı.


MALİYET MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI İLE REKABET SEVİYESİNİ YÜKSELTECEĞİZ


Çalıştayda elektronik haberleşme sektörü için çok önemli olan konu başlıklarından, sabit ve mobil şebeke işletmecilerinin mevcut ve muhtemel yeni nesil şebekeleri için maliyet modellerinin oluşturulması ve toptan seviyede fiyatlandırma mekanizmalarının geliştirilmesi hususlarına değinen Sayan, “Bunun için işletmecilerimizin de değerli katkıları ile uzun soluklu bir süreç işletilmiştir. Gerek işletmeci verilerinin toplanması aşamasında gerekse modelin kurgulanması aşamasında kamuoyunun ve işletmecilerin görüşleri alınmış, birlikte yoğun toplantılar düzenlenmiştir. Bu şekilde hizmetlerin maliyetlerini en doğru biçimde belirlemenin yolları geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucu olarak işletmecilerimiz hem yeni nesil şebekelerin kurulması ve genişbant hizmetlerin yaygınlığının arttırılması için gerekli gelirleri elde edebilecekler, hem de tüketicilerimiz ihtiyaç duydukları hizmetlere uygun fiyatlar ile ulaşabileceklerdir. Şebeke sahibi işletmeciler dışındaki hizmet sağlayıcılar da kendilerine yaşam alanı sağlayacak etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı bulabileceklerdir. Böylece piyasadaki rekabet seviyesini yükseltme yönünde önemli adımlar atmış olacağız.” şeklinde konuştu.


ADİL REKABET ORTAMININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK


Proje kapsamında ikinci başlık olarak “Pazar Analizleri” konusunda verimli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Sayan, “Bu kapsamda Avrupa Komisyonu karar ve tavsiyeleri doğrultusunda ilgili pazar tanımlarının gözden geçirilmesi, ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi ve bu işletmecilere getirilecek yükümlülüklerin tanımlanması konusunda danışmanlarımızın görüş ve önerileri alınmıştır. Bu öneriler devam eden pazar analizleri süreçlerinde dikkate alındığı gibi, bundan sonra başlayacak süreçlerde de göz önünde bulundurulacaktır. Böylece elektronik haberleşme sektöründe adil bir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik önemli adımların atılmış olacaktır.” dedi.


REFERANS TEKLİFLERİ GÜNCELLENECEK


Proje kapsamında ele alınan bir başka konu başlığının referans teklifleri olduğunu hatırlatan Sayan, “Etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere getirilen yükümlülükler çerçevesinde yayımlanan referans erişim ve arabağlantı teklifleri işletmeciler arasında imzalanacak erişim sözleşmeleri için en temel hüküm ve şartları tanımlamakta ve böylece, piyasaya girişi kolaylaştırmakta, piyasa koşulları hakkında belirginlik ve şeffaflık sağlamaktadırlar. Bu çalışma ile ülkemizde uzun süredir uygulama alanı bulan referans tekliflerin gözden geçirilerek, güncel ihtiyaçlara cevap verecek biçimde güncellenmesi mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.


ULUSAL GENİŞBANT PLANI OLUŞTURULACAK


Proje başlıklarından sonuncusu olan “Ulusal genişbant planının oluşturulması” başlığına da değinen Sayan, “Artık günümüzde ülkeler genişbant yaygınlıklarını artırarak bilgiye erişimdeki engelleri kaldırmakta birbirleriyle yarışıyorlar. Bunun için her ülke gibi ülkemizin de önemli hedefleri bulunuyor. Bu hedeflere sağlıklı biçimde ilerleyebilmek için tüm paydaşlara düşen görevlerin gözden geçirilmesi, yeni hedef ve görevlerin tanımlanması ve çalışma çıktılarının ciddiyetle ele alınması gerekmektedir.

Genişbant hizmetlerin sunumunu sağlayacak şebekelerin yaygınlaştırılması ve toplumun her kesimince erişilebilir olması önemlidir. Tüketicilerin farklı alternatiflerle ve makul fiyatlarla bu hizmetleri kullanabilmeleri de önemlidir. Bunların yanı sıra bilgiye erişim otobanlarının sürekli açık tutulması, dolayısı ile bilgi toplumunun bir parçası olma hedeflerini destekleyecek her türlü önerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu hedefe yönelik olarak sektör temsilcilerimiz ile işbirliği içinde ülkemizi en iyi noktaya getirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.


ÜLKEMİZ İÇİN EN UYGUN DÜZENLEME UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ


Proje kapsamında sağlanan her türlü değerlendirme raporunun en ince ayrıntısına kadar incelenerek ülkemiz için en uygun düzenleme uygulamalarının hayata geçirilmesinin, bundan sonraki en önemli iş planı kalemleri arasında yer alacağını belirten Sayan, “Özellikle maliyet modeli çıktılarının piyasa dinamiklerini yansıtan optimum denge noktasının belirlenmesi aşamasında çok önemli katkılarının olmasını beklemekteyiz. Maliyet modeli girdilerinin ve verilerin kontrolü, varsayımların gözden geçirilmesi, zamana bağlı güncellemelerin yapılması gibi adımların ardından proje çıktılarının en uygun biçimde ülkemiz piyasasına uygulanması için gerekli adımlar atılacaktır. Böylece önümüzdeki dönemde tüketicilerin beklediği makul ücretler, işletmecilerin beklediği yatırımlar için gerekli birikim imkânının sağlanması ve etkin ve sürdürülebilir rekabeti sağlayacak düzenleme örneklerinin önümüzdeki dönemde hayata geçtiğini birlikte göreceğiz.” şeklinde konuştu.


SABİT GENİŞBANT ERİŞİM ÜCRETLENDİRME MODELİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE ÇALIŞIYORUZ


BTK’nın pazar analizlerinin yenilenmesi ve sonrasında referans tekliflerin güncellenmesi konularının yanı sıra sabit genişbant erişim ücretlendirme modelinin iyileştirilmesi hususlarında da çalıştığını anlatan Sayan, “Sektör temsilcilerimizin yakından takip ettiği gibi, sabit genişbant erişim ücretlendirme yöntemi olarak port ve transmisyon modeli geçen yıl itibarıyla tüm işletmeciler tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Erişim ücretlerinin maliyetlere yakınlaştırılması ve maliyet esaslı ücretlerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla tercih edilen bu modelin tam anlamıyla uygulanmaya başlamasından sonra işletmecilerimiz sektöre etkileri konusunda çalışmalarını tamamlayarak bize göndermektedirler. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ederken, tüketicilerimizden gelen yoğun talepler sonucunda adil kullanım noktası (AKN) konusunda da bir takım iyileştirmeler yapmak üzere adım atmış bulunuyoruz. Bu konuda da sektörün, tüketici temsilcilerinin ve Kurumumuzun farklı birimlerinin görüşlerini değerlendirmekteyiz. Ancak (kişisel olarak benim en büyük) merakım, projenin çıktılarının bu çalışmalara nasıl bir etkisi olacağı konusundadır. Uzun süredir yürüttüğümüz birçok çalışmada hep proje çıktıları adreslenmiş durumdadır. Yakında proje çıktıları Kurumumuza teslim edilecek ve piyasadaki birçok dinamiğin yeni denge noktalarına taşınması gibi sonuçları olacaktır. Bu bakımdan Kurum olarak ayrı bir heyecan yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.


Sayan projenin tüm aşamalarında kendilerine destek sağlayan ve bu projenin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna, projenin yürütülmesi esnasında değerli katkılarını esirgemeyen işletmeci temsilcilerine, en üst kalitede hizmet sunmaya çalışan danışmanlara, gerek projenin başvurusunda gerekse yürütülmesi esnasında göstermiş oldukları yoğun gayretten ötürü Kurum çalışanlarına teşekkür etti.


ÖĞRENCİLERE "ÇEK-GÖNDER" VİDEO YARIŞMASI


Sayan, konuşmasının sonunda gençlerin ve çocukların interneti daha bilinçli kullanması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla BTK tarafından “İnternettesin! Güvende misin?” konulu, 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar Türkiye çapındaki tüm öğrencilerin katılabileceği Çek-Gönder Video Yarışması düzenlediklerini, www.gim.org.tr sitesinden başvuru formunu dolduran ve 60 saniyelik videolarını gönderen bütün gençlerin bu yarışmaya katılabileceklerini ve kazananlara eğitim bursu vereceklerini belirtti.


SİBER YILDIZ YARIŞI 20 OCAK’TA BAŞLIYOR


Sayan ayrıca ülkemizde Siber Güvenlik alanında teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerimizdeki potansiyeli açığa çıkararak uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla mezuniyet ve tecrübe şartı aranmaksızın ülkemizin siber savunmasına destek verecek ve bu alanda eğitim ve kamp gibi etkinliklerde “ben de varım” diyen vatansever gençlerimize yönelik Siber Yıldız yarışması düzenlediklerini, yarışmanın www.siberyildiz.com web sitesi üzerinden 20 Ocak 2017’de başlayıp 24 saat boyunca devam ederek 21 Ocak’ta sonlanacağını bildirdi.