“İnternot Olmaya Var mısın?”

Çocukların dijital oyunlar konusunda daha bilinçli bireyler olmasını amaçlayan “İnternot Olmaya Var mısın?” etkinliği İstanbul’da düzenlendi.

Çocukların çevrimiçi dünyada daha bilinçli bireyler olması için başlatılan etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Google yöneticileri ve davetliler katıldı.

UAB Bakan Yardımcısı Sayan konuşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemine değindi. Bugün, bilişim ve iletişim teknolojileri olarak tanımladığımız dünyanın ana kaynağını ve omurgasını internetin oluşturduğuna dikkat çeken Sayan, “İnternet sayesinde coğrafi ve zihinsel sınırlarımız genişlerken, aynı zamanda küçük ve ortak dünyalar kuruluyor insanlar için. İnsanoğlu bilgiye, daha önce varlığından bile haberi olmadığı fırsat ve fikirlere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Dijital teknolojiler, sundukları pek çok fırsat ve faydanın yanında; sürekli yenilenen, dönüşen bir dünyayı ifade ediyor. “Dijital çağ” dediğimiz bu dünya; endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve inovasyonun konuşulduğu bir dünya. Bu yaygınlık ve etkiye sahip bir teknolojiye uzak durmak mümkün değil. Rakamlar da bunu söylüyor zaten. Internet World Stats verilerine göre Türkiye’de her 10 kişiden 7’si aktif internet kullanıcısı. Bu rakam ilerleyen teknolojiyle birlikte her geçen gün artmaktadır” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: İnternet Hizmetlerine Herkesin Erişim Sağlaması Olmazsa Olmazımızdır

4.5G’nin de hayata geçmesiyle yaşanan değişimlere değinen Sayan, “Biz, bu imkân, teknoloji ve fırsatları, eşit olarak ve haklarını koruyarak tüm insanlarımıza ulaştırmakla mükellefiz. Bununla kast ettiğim, herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan internet erişimi de dâhil tüm elektronik haberleşme hizmetleridir. Bu husus evrensel hizmet olarak yasalarca da kabul edilmiştir. Başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcılarının yurtiçinde eşit şartlar altında internet hizmetlerinden yararlanabilmesi, fırsat eşitliği açısından olmazsa olmazımızdır” dedi.

İnternetin insan hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra pek çok riski de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sayan konuşmasında, “İnternetin bu riskli içeriklerine karşı bu anlamda karşımıza iki kavram çıkmaktadır. Bunlar “güvenli internet” ve “bilinçli internet” kavramlarıdır. “Güvenli internet”, bireylerin istenmeyen zararlı çevrimiçi içeriklerden teknik imkânlar çerçevesinde korunarak internetin kullanılmasını ifade ederken “bilinçli internet” zarar ve riskleri azaltmanın yanı sıra internetin fayda ve fırsatlarını artırma yönündeki kullanım faaliyetlerini kapsamaktadır. BTK tarafından içerikleri oluşturulan ve tüm internet servis sağlayıcıları tarafından internet kullanıcılarına ücretsiz ve alternatif bir erişim hizmeti olarak sunulan Güvenli İnternet Hizmeti ise “güvenli internet” adına Türkiye’de yapılmış en önemli projelerden biri olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Karagözoğlu: İnternet Çağımızın Vazgeçilmezleri Arasında

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da internetin çağımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldığına dikkat çekti. İnternetin bugün, hayatımıza girdiği günlerden daha farklı bir amaçla kullanıldığını aktaran Karagözoğlu, “Şüphesiz ki iletişim alanında çok büyük gelişmelerin yaşanmasına katkı sağlayan internet, dünyanın dört bir yanında inovasyon, büyüme ve yeni iş modellerinin çıkış noktası olmuştur. Ülkemiz de bilişim sektöründeki bu gelişmeye zorlanmadan ayak uydurmuştur. Memleketimizin her noktasında internet ve diğer elektronik haberleşme hizmetleri kesintisiz, hızlı ve yüksek bir kalitede sunulabilmektedir” şeklinde konuştu.

İnternet altyapısı ile birlikte önem verilen hususlardan birinin de internet içeriğinin geliştirilmesi ve internetin güvenli kullanımı olduğunu söyleyen Karagözoğlu, “2011 Yılından itibaren Kurumumuz tarafından Güvenli İnternet Hizmeti (GİH) verilmeye başlanmıştır. Vatandaşlarımızı internetin zararlı içeriklerine karşı korumaya yönelik geliştirilen GİH; abonelerin isteğine bağlı, şeffaf, kullanımı kolay, herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti. İnsanlarımızın önemli bir ihtiyacını karşılayan Güvenli İnternet Hizmeti, abonelere internet servis sağlayıcılarımız tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Biliyorsunuz ki internetin bilinçli ve güvenli kullanılması için de Kurum olarak pek çok faaliyet, etkinlik ve eğitim düzenliyor, inovatif projelerle bunu tüm vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. En son hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı gezici güvenli internet tırımız da okul okul gezerek öğrencilerle buluşuyor. Bu tırda düzenlediğimiz güvenli internet kullanımı, robotik kodlama ve dijital oyun gibi faaliyetlerle de öğrencilerin hem eğlenmelerini hem öğrenmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: İnternetin Bilinçli Kullanımına Yönelik En Önemli Hedef Kitlemiz Çocuklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği içerisinde yürütülen saha çalışmasının sonuçlarına da konuşmasında yer veren Karagözoğlu, şu verileri paylaştı: “Yurt çapında 26 ilden 8.140 ortaokul öğrencisi, 7.281 lise öğrencisi ve 9.581 ebeveyn ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili bir araştırma yaptık. Çalışma, çocuk ve gençlerin sosyal medya, dijital oyunlar ve internet başında geçirdikleri sürenin her geçen gün daha da arttığını gözler önüne serdi. Her iki ortaokul öğrencisinden birinin Whatsapp, Youtube ve Instagram hesabı var. Sosyal medya araçlarını kullanım oranı lise öğrencilerinde %80’lere kadar yükseliyor. TÜİK verilerine baktığımızda da internet kullanıcıları arasında 2017 yılında sırasıyla %56,6 ve %66,8 olan bilgisayar ve internet kullanım oranlarının, 2018 yılında %59,6 ve %72,9’a ulaştığını görüyoruz.”

İnternetin bilinçli kullanımına yönelik en önemli hedef kitlenin çocuklar olduğunun altını çizen Başkan Karagözoğlu, “Bu kapsamda Samsung Türkiye ile birlikte yürüttüğü diğer bir proje “Siber Zorba Olma! #farkinavar” farkındalık kampanyasında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile Kurumumuzda 150 öğretmene eğitici eğitimi verilmiştir. Yine Habitat Derneği ve Facebook işbirliği ile yürütülen ve Kurumumuzun da paydaş olarak yer aldığı “Kontrol Bende Projesi” kapsamında; Türkiye’de 30 ilde gönüllü eğitmenler ile çevrimiçi emniyet konusunda farkındalığı arttıracak yüz yüze yerel eğitimler düzenlenmektedir. Biz BTK olarak özel sektör ve kamu kuruluşları fark etmeksizin; güvenli internet ve özellikle çocuklarımız için yapılan çalışmaları desteklemekten ve gerektiğinde her türlü işbirliğini yapmaktan da büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ki bugün burada toplanmamıza vesile olan “internot” etkinliği de bu işbirliklerinden bir tanesidir” sözleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.