5G Vadisi’nde İnsan Kaynağına Yatırım

BTK ev sahipliğinde 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı Mutabakat Zaptı İmza Töreni yapıldı. Programda 5G ve Ötesine yerli ve milli imkânlarla ilk geçen ülkelerden olmanın önemi vurgulandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5G konusunda yapılan çalışmalarda önemli bir adım olan 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı imza törenine ev sahipliği yaptı.

Bilgi teknolojilerinin ülkelerin gelişmesine, ekonomisine, kalkınmışlık düzeyine ve eğitim sistemlerine olan katkılarının yadsınamayacağını belirten Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, dünyadaki en büyük ilk on ekonomiden biri olma hedefine sahip olan Türkiye’nin bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında mutlak surette başarılı olması gerektiğinin altını çizdi.

TUBİSAD’ın 2013 – 2017 yılları arası bilgi ve iletişim sektörü pazar verilerinde yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yılda %15’lik bilgi teknolojilerinin ise %19’luk büyüdüğüne dair bilgiyi paylaşan Sayan, “2017 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe bir önceki yıla oranla %10 büyüme sağlayarak yaklaşık 4,7 Milyar TL ihracat rakamına ulaşılmıştır. Ayrıca, ICT alanındaki istihdam rakamlarına bakıldığında, 2017 yılı için toplam istihdam rakamının 128.000 kişiye ulaştığı görülmektedir. Toplam sektör büyüklüğü ise 2017 yılında yaklaşık 117 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra kullanımını ve yaygınlığını her geçen gün artıran yapay zeka, büyük veri, robotik, M2M ve IoT uygulamaları da önümüzdeki on yıllar içerisinde ekonomik açıdan çok daha büyük kazanımlar sağlayacaktır. Teknolojinin hızlı gelişimi esnasında bize düşen fırsatları önceden belirleyip şekillendirmek ve teknolojiyi geriden takip eden ülkeler yerine öncü ülkeler arasında olmak için var gücümüzle çalışmak” şeklinde konuştu.

BTK Teknolojiye Yön Vermek İçin Çalışıyor

BTK olarak teknolojiye yön verebilmek ve teknolojide öncü ülkeler arasında olabilmek için çalıştıklarının altını çizen Sayan, “Türkiye’nin 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla ve en erken geçen ülkelerden birisi olma hedefi doğrultusunda 5GTR Forum ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanda bir diğer önemli proje olarak ise 5G ve Ötesi ekosisteminin oluşturulması amacıyla 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolünü, Bilkent, Hacettepe ve ODTÜ olmak üzere üç güzide üniversitemiz ve Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olarak üç mobil işletmecimiz ile birlikte imzaladık” ifadelerini kullandı.

Ülkemizi Yarınlara Taşıyacak Olan Gençlerimizdir

5G Vadisi Açık Test Sahası’nda, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni AR-GE, ÜR-GE ve test fırsatlarına olanak sağlanacağını dile getiren Sayan, “Kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân tanıyacak, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkânları oluşturarak istihdama katkı sağlayacak çalışmalara altyapı oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Ayrıca akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri ve yeni tekno girişimler (start-up’lar) gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkesin bu açık test sahasından faydalanmasını planlıyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan ne robottur, ne de drone’dur. Ülkemizi yarınlara geleceği üretebilen, şekillendirebilen, robotu, drone’u ve daha ötesini tasarlayabilen genç insan kaynağı taşıyacaktır. Bu bilinçle bugün burada 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programına ilişkin Mutabakat Zaptını imzalayacağız” sözleriyle protokolün önemini ortaya koydu.  

Başkan Sayan, program içeriği ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: “Kamu, İşletmeciler, Üniversiteler ve KOBİ gibi ekosisteme dâhil olan ilgili tüm paydaşların işbirliği ve ortak çalışmaları ile haberleşme teknolojilerine ilişkin bilginin, kabiliyetlerin ve imkânların geliştirilmesi hedefi kapsamında, 5G ve Ötesi yeni nesil haberleşme teknolojileri ve dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli yerli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanması ve desteklenmesini hedefliyoruz.”

Protokolle Yetenekli Gençler Sektöre Kazandırılacak

5G Vadisi kapsamındaki üniversitelerde 5G ve Ötesi teknolojilerde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin bu program kapsamında işletmeciler tarafından destekleneceklerini hatırlatan Sayan, “Bu yolla yetenekli gençlerin rekabetçi ücretler verilerek elektronik haberleşme sektörüne kazandırılması, ülkemize patent, Ar-Ge, Ür-Ge konularında katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bir anlamda bu programa 5G Vadisi Açık Test Sahası’nın insan kaynağı açısından tamamlayıcısı olarak bakabiliriz. 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Programı’na katılan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’ne, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirme işinde ellerini taşın altına koydukları için kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu programın üniversiteler için de bir yenilenme, alışılmışın dışına çıkma, yeni sözler söyleme gerekliliği oluşturduğunu ifade eden Sayan, “Bu konuda 3 üniversitemize de güvenimizin tam olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Öğrencilere maddi ve profesyonel destek vererek, tez ve araştırma konularında yardımcı olacak işletmecilerimiz Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’e de gösterdikleri özveri, bu Mutabakat Zaptı çalışmalarındaki işbirlikçi yaklaşımları ve uzun vadeli faydayı ön plana koyan anlayışları için teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu programda yetiştirilecek öğrenciler hem işletmecilerimize hem de sektörün gelişip büyümesine önemli katkılar sağlayacak. Bu süreçte katkılarını esirgemeyen tüm taraflara teşekkürü bir kere daha borç bilirim. 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı’nın ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Programa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de katıldı. 5G ve Ötesinin uzun yıllardır üzerinde konuşulan bir konu olduğunu vurgulayan Zerey, “Serüvenimize 3G ile başladık. 4.5G ile devam ettik. Şimdi de ticari olarak da kullanılması planlanan 5G ile devam ediyoruz. 5G konusunda büyük bir imkan var ve birtakım çalışmalar devam ediyor. Bu alanda büyük bir iş gücü imkanı var. Çok yüksek puanla bu bölümlere yerleşen öğrencilerimiz var. Onların yeteneklerinden faydalanmak lazım” şeklinde konuştu.

Program, “5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı Mutabakat Zaptı”nın imzalanması ile sona erdi.

Fotoğraflar