5G Zirvesi BTK Ev Sahipliğinde Düzenlendi

EFF Organizasyon tarafından düzenlenen ve ana paydaş olarak Bilişim Vadisi’nin yer aldığı 5G Zirvesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda düzenlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu program açılışında konuştu. 

5G’nin 2025 yılına kadar yaygın kullanılmasının öngörüldüğünü ifade eden Karagözoğlu, “2028'de 5G aboneliklerinin tüm mobil aboneliklerin %55'ini oluşturarak 5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün, 5G’ye yönelik standart çalışmalar da devam ederken, Ocak 2023 itibariyle dünya çapında 700'ün üzerinde 5G akıllı telefon modelinin kullanıcılara sunulduğu kaydediliyor.” açıklamalarında bulundu.

Karagözoğlu, “Günümüzde, her yerde ve herhangi bir zamanda bilgiye ulaşma ve analiz edebilme ihtiyacı geçmiş yıllara göre çok daha fazla artmış durumda. Bu durumun doğal bir sonucu olarak makinalar arası iletişim uygulamaları günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.  2022 yıl sonu itibariyle ülkemizde makineler arası iletişim abone sayısı 8,1 milyona ulaşmış durumdadır. Her şeyin internete bağlanabilir olması ile birlikte bu sayının önümüzdeki yıllarda çok daha artmasını bekliyoruz.” dedi. 

Başkan Karagözoğlu: 5G teknolojisinin başarıyla uygulanabilmesi için, önemli müşterek ekosistem altyapısının kurulması ihtiyacı doğacaktır.

5G ekosisteminin temel özelliklerinin, yüksek hızlı bağlantı sağlayan baz istasyonları, yönlendiriciler ve diğer ağ bileşenlerinden oluşan altyapılar olduğundan bahseden Karagözoğlu, “Bu altyapı, 5G hizmetlerine ve uygulamalarına yönelik artan talebi desteklemek için küresel olarak inşa edilmek zorundadır. 5G ekosisteminin bir diğer önemli yönü de her türlü kullanıcı cihazlarının 5G ağına kolayca bağlanabilmesidir. Birçok üretici firma şimdiden 5G özellikli cihazları piyasaya sürmüş bulunuyor ve önümüzdeki yıllarda da birçok yeni üreticinin ilave yeniliklerle birlikte daha ileri teknoloji ürünlerini sektöre getirmesi bekleniyor.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Karagözoğlu: 5G ile meydana gelecek olan dönüşümün, sunduğu fırsatların ve olası risklerin farkında olarak Bakanlığımız öncülüğünde Kurumumuz gerekli çalışmaları sürdürüyor. 

Karagözoğlu, “Bu çerçevede Kurumumuz koordinasyonunda 5G ve ötesinde yeni nesil mobil iletişim sistemlerinde dünya pazarında yer alacak katma değeri yüksek oranda yerli ve milli ürün, hizmet ve teknolojileri geliştirmek amacıyla kurmuş olduğumuz Yeni Nesil Mobil İletişim Teknolojileri Türkiye Forumu (5GTR Forum) tarafından 5G ve Ötesindeki öncelikler, strateji ve yol haritasının belirlenmesi hedefi ile Beyaz Kitap hazırlandı. Aynı zamanda, 5GTR Forum organizasyon yapısı altında dikey sektörlere yönelik çalışmalar da içeren birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledik. Japonya ve Kore 5G Forumları ile iş birliği anlaşmaları yapıldı.” dedi

5G ve ötesi teknolojilerde verimli bir ekosistem oluşmasına yönelik yürütülen bir diğer çalışmanın 5G Vadisi Açık Test Sahası olduğundan bahseden Başkan Karagözoğlu, “5G Vadisi ile Ankara’da ODTÜ, Bilkent, Hacettepe Üniversitelerinin yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, start-up’ların 5G ve Ötesi’ne ilişkin uygulama ve teknolojileri test edebilecekleri ve katma değer sağlayabilecekleri bir ortam oluşturuldu.  5G Vadisi Açık Test Sahası, 5G ve ötesine yönelik çalışmalar yürütmek isteyen tüm tarafların ücretsiz kullanımına açıktır.” ifadelerinde bulundu.

Başkan Karagözoğlu: 5G teknolojisi, elektronik haberleşme sektöründe üretim ve teknoloji sahipliğimiz konusunda bizlere yeni ve önemli ufuklar açmaktadır. 

Karagözoğlu, ”5G sayesinde önümüze çıkan bu fırsatların değerlendirilebilmesinin, gerek mühendislerimiz ve teknoloji firmalarımız ile önemli açılımları yapabilmek gerekse de Milli 5G Şebeke altyapımızın ve kullanıcılarımızın her türlü terminal ve ekipman ihtiyaçlarını mümkün olduğu ölçüde yurt içi yazılım ve donanımlarımız ile kendi mühendislik imkân ve gücümüzle üretebilmemiz açısından ülkemize görevimiz ve vatandaşlık borcumuz olduğunu unutmamalıyız. Bu çerçevede, ülkemizin 5G teknolojisinde dünyada üretim yapabilen sayılı ülkelerin arasına girebilmesi için 2017 yılından beri çalışmalarını sürdürmüş olduğumuz Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G projesi de büyük önem arz ediyor.” dedi.

Söz konusu çalışmaların gereği gibi planlanması ve projenin yürütülmesinin ülkemiz için önemli bir teknolojik gelişme ve başlangıç adımı olduğunun altını çizen Karagözoğlu, “Projenin başarılı sonuçlarını alarak 5G şebekemiz içerisinde kullanabilecek olmamız, en önemli hedef ve beklentilerimizdendir. Bakanlığımız ve Kurumumuz koordinasyonunda, Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi üyesi bazı firmaların ve ULAK AŞ’nin yoğun çalışmaları ile 5G yerli ürünlerinin ilk başarılı deneme ve testlerini gerçekleştirerek önemli adımlar atmış bulunuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Karagözoğlu: Önümüzdeki yakın zaman dilimi içerisinde, projeye her türlü desteklerimizi sağlayarak hızlı bir şekilde yeni ürünlerimizi 5G şebeke altyapısında görmeye başlayacağımızı umuyorum. 

Karagözoğlu, “Tabii ki bu noktada tüm operatörlerimize önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizmek istiyorum. Operatörlerimizin, potansiyel üreticileri keşfederek uzun vadeli iş birlikleri, projeler, gerektiğinde finansal destek sağlayarak yerli ve milli ürün ekosisteminin geliştirilmesini hızlandıracak iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu fırsatlardan yararlanarak milletçe ekonomik refahımızı ve yaşam kalitemizi daha da artırmak için BTK olarak sorumluluğumuz içerisindeki çalışmalara bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da gayretle devam edeceğimizi belirtmek isterim.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.