Fransa Ticaret Müşavirliği Etkinliği İTÜ Arı Teknokent’te Düzenlendi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te düzenlenen Fransa Ticaret Müşavirliği Etkinliği’ne katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türk ve Fransız firmaları bir araya getiren bu önemli etkinlikte bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtirken, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor, hem altyapı hem düzenleme anlamında bu vizyonu daima göz önünde bulunduruyor ve çalışmalarımızı da Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “Yeni Türkiye Yüzyılı” vizyonuna göre şekillendiriyoruz.” dedi.

Başkan Karagözoğlu, “Ülkemizin iletişim altyapı ve hizmetlerinin geliştirilebilmesi ile yaygın kullanımının sağlanması hızlı, güvenli, sürekli ve kaliteli iletişim hizmetlerinin milli kaynaklarla desteklenen yeni teknolojilere dayalı olarak sunulması çerçevesinde 2000 yılında kurulan Kurumumuz halihazırda Ankara’daki merkez binası haricinde ülke çapında 9 bölge müdürlüğü ve 1300 civarındaki personeli ile hizmet vermeye devam ediyor.” ifadelerinde bulundu.

Başkan Karagözoğlu: En önemli hedeflerimizden biri fiber altyapının geliştirilmesi ve fiber internet kullanımının artırılmasıdır.

Kurum Başkanı Karagözoğlu, “Bugün Fiber hat uzunluğumuz 517 bin km’yi geçmiş durumdadır. Fiber altyapının ve genişbant  internet  hizmetinin  geliştirilmesi,  kaynakların  etkin  kullanımı amacıyla  elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin altyapılarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistem olan ve Kurumumuz tarafından yürütülen EHABS Projesi ile ülkenin elektronik haberleşme altyapısına ilişkin coğrafi bilgilerinin tek bir merkezde toplanması, bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir haritada gösterilmesi, geçiş hakkı ve tesis paylaşımına ilişkin süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlanması, geçiş hakkı süreçlerinin anlık olarak takip edilmesi, evrensel hizmet kapsamında genişbant erişimin yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların belirlenmesine yardımcı olunması ve diğer kurumların karar destek sistemine katkı sağlanması amaçlanmıştır. EHABS faaliyete geçtiği günden beri geçiş hakkı ve tesis paylaşımında aktif olarak kullanılmaktadır.” dedi.

Başkan Karagözoğlu: Dünya genelinde 228’den fazla ticari 5G şebekesinin çalışmaya başladığı ve 2028'de 5G aboneliklerinin 5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurum Başkanı Karagözoğlu, “Bu kapsamda önümüzdeki yılları şekillendirmesi beklenen 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme sistemlerinde ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alacak yerli/milli ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak ve bu alanda verimli bir ekosistem oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu (5GTR Forum) kurduk.  BTK koordinasyonunda 5GTR Forum Çalışma Grupları tarafından 5G ve ötesindeki öncelikler, strateji ve yol haritasının belirlenmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda 2018 yılında Beyaz Kitap, Çekirdek Şebeke, Fiziksel Ağ, Hizmet ve Uygulama ile Standardizasyon gibi alanlara ilişkin yol haritalarını içerecek biçimde detaylı olarak hazırlanmıştır.” dedi.

5G teknolojisinin yanında 6G teknolojilerini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade eden Karagözoğlu, “6G teknolojileri ile birlikte, şimdilik kesin sınırları belirlenmemiş olsa da; 100Ghz den başlayarak 3Thz kadar olan frekansların kullanılması, Li-Fi teknolojisi, yani yüksek enerjili LED’lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojisinin kullanılması, Şebeke’de 1000 Gbps seviyesine, bireysel kullanıcılara ise 1 Gbps hız sunulması, Gecikme sürelerinin ise 1ms’nin çok altına düşürülmesi gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar devam ediyor diyebiliriz.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Karagözoğlu: Siber saldırı ve tehditlerdeki artış nedeniyle pek çok ülke güvenlik stratejileri oluşturuyor ve siber tehditlere karşı önlemler alıyor.

Karagözoğlu, “Kurumumuz bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri ile 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm ve uyarı faaliyetleri yürüterek siber güvenliği sağlıyoruz. 2011’den bu yana 7 ulusal ve 2 uluslararası siber güvenlik tatbikatları ile ulusal seviyede siber olaylara hazırlık seviyemizi ve olay müdahale kabiliyetlerimizi artırıyoruz. Ülkemiz tarafından NATO Kilitli Kalkan (Locked Shields), NATO Siber Koalisyon (Cyber Coalition) ve NATO Kriz Yönetim Tatbikatı gibi çeşitli uluslararası siber güvenlik tatbikatlarına da katılım ve katkı sağlamayı da sürdürüyoruz.” dedi.

Ulusal siber güvenlik organizasyonun bir diğer önemli unsuru  olan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri SOME’leri ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını belirten Başkan Karagözoğlu, ”Ülkemizde, Elektronik haberleşme, finans, enerji, su yönetimi, ulaşım ve kritik kamu hizmetleri kritik sektörler olarak belirlenmiş olup bu kapsamda 14 Sektörel SOME, 2.100’ün üzerinde kurumsal SOME faaliyet gösteriyor.” ifadelerinde bulundu.

Başkan Karagözoğlu: İhtiyaç duyulan insan kaynağına yeterli katkıyı sağlayabilmek için girişimlerimiz devam ediyor.

“Bakanlığımız desteği ile Kurumumuz tarafından ülkemizde siber güvenlik alanında uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla gençlere yönelik, “SİBER YILDIZ” bayrağı yakala (capture the flag)” yarışmaları ile genç yetenekleri keşfediyoruz ve bu alanda uzman ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerini hedefliyoruz.  Ayrıca yarışmalarda başarılı gençlerimize FETİH Siber Talimhane programı ile siber güvenlik laboratuvar eğitimi veriyoruz. Nitekim bu çalışmaların sonucunu da alıyoruz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi’nin (GCI) 2020 yılında yayımlanan son raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre, 9 sıra birden yükselerek, Dünyada 11. sıraya çıkmış, Avrupa’da da 6. sırada yer almıştır.” ifadelerinde bulundu.

BTK Akademi’nin başarılı çalışmalara imza atmaya devam ettiğinin altını çizen Karagözoğlu, “BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalında, Yazılım Dünyası, K12 Dünyası, Sistem Dünyası, İşletme Dünyası, Kişisel Gelişim Dünyası, Tasarım Dünyası, Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası olmak üzere 8 ana kategori altında 220 konu başlığında, toplam 110.411 dakika çevrim içi eğitim bulunuyor. 2023 Yılı Mart ayı itibarıyla BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portaline kayıtlı kullanıcı sayısı 1.513.050 kişiye ulaşmıştır.” dedi.

BTK’nın, küreselleşen dünyada yerini almak, haberleşme alanında daha etkin ve etkili olmak amacıyla uluslararası ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini, Avrupa Birliği’nin yanı sıra üyesi olduğu uluslararası ve  bölgesel kuruluşlar ile yakın işbirliğini sürdürdüğünü vurgulayan Karagözoğlu,Uluslararası alanda izlenen etkin politikalar muvacehesinde, ülkemiz, Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşlarından Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-ITU’nun Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (PP-22) esnasında yapılan seçimlerde Batı Avrupa Bölgesinden ITU Konseyi üyesi olarak 6. kez yeniden seçilmiştir. Bu minvalde, çok taraflı ilişkilerin yanı sıra, ikili ilişkilerini güçlendirmeye de büyük önem veriyoruz. Hâlihazırda, 37 ülkenin ilgili kurumu ile Mutabakat Zaptı imzaladığımızı belirtmek isterim.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.