14. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı BTK’da Gerçekleştirildi

14. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı, “Yeni Nesil Düzenleme Yaklaşımları” teması ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Konferansa muhtelif ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan, işletmecilerden, akademiden ve diğer sektör paydaşlarından birçok temsilci katıldı.  

Konferans kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Portekiz Cumhuriyeti Ulusal Haberleşme İdaresi ANACOM arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

6 ayrı oturumun düzenlendiği Konferansta alanında uzman konuşmacılar; bilgi, birikim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Konferansın ilk gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın başkanlığında “Yeni Nesil Düzenleme Yaklaşımları: Türkiye Perspektifi” oturumu gerçekleştirildi. Düzenlenen oturumda, tüm sektörlere verimlilik ve etkinlik imkanı sunan iletişim sektörünün yeni nesil teknolojilerden nasıl etkilendiği ve gelecek beklentileri ele alındı.

Konferansın "Düzenleyiciler Oturumu: Düzenlemelerde Yeni Nesil Yaklaşımlar ve Araçlar" başlıklı ikinci oturumunda, sektörde yaşanan hızlı değişimin düzenlemelere olan etkisi tartışıldı.

“Yeni Teknolojiler ve Yapay Zekâ” temalı özel oturumda, yapay zekâ uygulamalarının yeni nesil teknolojiler açısından rolü ile güvenlik ve etik konularının önemi ele alındı.

Konferansın ilk günü; BTK’nın bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çalışmalarının paylaşıldığı “Bilgilendirme Oturumu ve Saha Gezisi” ile sona erdi.

Konferansın ikinci gününün “Telekom İşletmecilerinin Geleceği” temalı ilk oturumunda işletmecilerin yeni nesil teknolojiler ile değişikliğe uğrayan yapısı ve iş modellerine dair perspektifleri üzerinde duruldu.

Son olarak gerçekleştirilen “Acil Durum Haberleşmesi” konulu özel oturumda, afetlerde ve acil durumlarda haberleşme alanında yaşanan tecrübeler ile kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülebilmesi için alınabilecek tedbirler değerlendirdi.

Konferansın kapanış konuşmasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Konferans süresince iki gün boyunca düzenlenen oturumlara katkıda bulunan oturum başkanları ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hızla değişen dinamik yapısı nedeniyle güncel gelişmeleri takip edebilmek ve yeni nesil teknolojilere ilişkin yeni nesil düzenleme yaklaşımları geliştirebilmek için sektördeki tüm aktörlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede, bu iş birliğini oluşturmak, tüm paydaşları bir araya getirerek ortak sorunlara ortak çözümler üretmek amacıyla bir platform tesis etmek gayesiyle bu yıl 14’üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansının tüm katılımcılar için faydalı olduğunu umut ediyorum.” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

İki gün süren 14. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansına yoğun ilgi ve katılım oldu.

Fotoğraflar