“Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-6’nın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”na İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 17.01.2023 tarihli ve 2023/DK-THD/33 sayılı Kararı ile ilgili Taslağa kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 25.02.2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle thdHizmetKalitesi@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.