COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ELEKTRONİK HABERLEŞME VE POSTA HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Koronavirüs (COVID-19) tehdidi sürecinde alınan tedbirler ve sosyal yaşantıda görülen değişimler nedeni ile elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin sürekliliği daha da önem kazanmıştır.

Kurumumuz bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeciler, posta hizmet sağlayıcıları ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte salgın döneminde vatandaşlarımıza hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir.

Bu kapsamda elektronik haberleşme hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna devam edilmesine yönelik olarak aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

 1. İşletmecilerin iş sürekliliği, personel yedekliliği, güvenli uzaktan çalışma, sosyal yaşamdaki değişime bağlı trafik artışları, müşteri hizmetleri ve bayileri ile ilgili olarak almaları gereken tedbirler belirlenmiştir.
 2. İşletmecilerin elektronik haberleşme hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için zorunlu hallerde şehirlerarası seyahat etmesi gereken personel listesi İçişleri Bakanlığımız ve 81 il valiliğimiz ile paylaşılarak söz konusu personel ve araçların seyahatinde gerekli kolaylığın gösterilmesi sağlanmıştır.
 3. İşletmeciler hizmetin devamlılığı açısından göreve çıkmadan önce alması gereken tedbirler hususunda bilgilendirilmiştir.

Ayrıca Kurumumuzca işletmecilerin talepleri dikkate alınarak,

 1. Covid-19 salgını sürecinde işletmecilerin yetkilendirme mevzuatı uyarınca göndermesi gereken bazı fiziki raporların, bu süreçte elektronik ortamda gönderilebileceği hususunda karar alınmıştır.
 2. İşletmecilerin artan kapasite ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç duydukları 7-13-80 GHz bandındaki RL frekans taleplerinin ihtiyaç duyulan asgari bilgilerin sağlanması kaydı ile karşılanmasına karar verilmiştir.
 3. Mobil haberleşme hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için baz istasyonu ruhsatı ve tesisine yönelik kolaylık sağlanması için ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanmıştır.
 4. Çağrı merkezi hizmetlerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için evden çalışma da dâhil alınması gereken tedbirler hususunda işletmecilere talimat verilmiştir.
 5. İşletmecilere abonelerine indirimli hizmetlerin sağlanması, hat kısıtlama, kapatma, icra takibi, fatura ödeme koşullarında abonelere esneklik ve kolaylık sağlanması  hususları bildirilmiştir.
 6. Kağıt ortamında basılı fatura gönderiminin salgına olacak etkileri dikkate alınarak bu süreçte faturaların e-posta ve SMS ile gönderilmesine imkan sağlayacak şekilde karar alınmıştır.
 7. Salgın sürecinde fiziksel temasın azaltılmasını teminen işletmecilere kendi internet sayfaları üzerinden abonelik başvurusunun alınabilmesi, ilgili sözleşmenin tüketici tarafından imzalanması sonrasında işletmeci tarafından posta yoluyla evden alınması ve işletmeciye ulaştırılması yöntemiyle de abonelik yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.
 8. Abonelik sözleşmesinin imzasını müteakip 3 ay içerisinde çevrim içi işlem merkezinde gösterilmesi zarureti koşullar dikkate alınarak 4 aylık süreye çıkarılmıştır.
 9. Abonelik sözleşmesinin imzasını müteakip 2 ay içerisinde bayiden işletmeci arşivine ulaştırılması gereken süre 3 aya çıkarılmıştır.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 1300’ün üzerindeki siber olaylara müdahale ekibi (SOME) ile koordinasyon halinde; Covid-19-Korona virüs konulu, zararlı yazılımlar dahil siber güvenliği tehdit eden unsurlarla mücadeleye 7/24 esasına göre devam etmektedir.

 1. USOM tarafından güvenli uzaktan çalışma kuralları belirlenmiş, sosyal medya kanallarının yanı sıra SOME İletişim Platformu üzerinden de tüm paydaşlara gönderilmiştir.
 2. Covid-19- Korona virüs kullanılarak yapılan oltalama saldırılarına karşı farkındalığın artırılması ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amacıyla sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunulmuştur.

COVID-19 salgını sürecinde posta hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna devam edilmesine yönelik olarak da aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

 1. Hizmet sağlayıcılardan posta hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için zorunlu hallerde şehirlerarası seyahat etmesi gereken personel listesi alınmış ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.
 2. Hizmet sağlayıcılar kamu hizmeti niteliğinde olan posta hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesini teminen yeterli insan kaynağının hazır halde bulundurulması ve personel yedeklilerinin sağlanması konusunda talimatlandırılmıştır.
 3. Sağlık Bakanlığınca önerilen tedbirler çerçevesinde hizmet sağlayıcılara çalışanlarının sağlık durumlarını kontrol etmeleri gerektiği bildirilmiştir.
 4. Müşteri ve çalışan arasında gerekli mesafenin sabit tutulması şartı ile şubelerde / acentelerde aynı anda en fazla üç kişinin ya da ilgili hizmetleri sunan çalışan sayısı kadar müşterinin bulunabilmesine yönelik düzenlemeler uygulamaya konulmuştur.
 5. Sağlık Bakanlığı'nın da önerileri dikkate alınarak; bu dönemde e-ticaret sitelerinden alınan gönderilerin teslimatında imza ve TC Kimlik Numarası alınmaksızın, kullanıcıyı mağdur etmeden temassız teslimat yöntemleri (kapı önü, posta kutusu gibi) uygulanmaya alınmıştır.
 6. İlgili kurumlar tarafından alınan veya alınacak tedbirler çerçevesinde ihtiyaç duyulan ve Kanun ile taşınması mümkün kılınan hijyen ürünü ile tıbbi malzemelerin teslimatında öncelik sağlanması konusunda hizmet sağlayıcılara gerekli tebligat yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.