KAMUOYUNA DUYURULUR (GÜVENSİZLİK TESPİTİ)

Kurumumuz tarafından mülga 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz  Ekipmanları  Yönetmeliği  (mülga  Telsiz  ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)) ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticiye  ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. 

Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN CİHAZ LİSTESİ
Üretici    
Cihaz Türü                                            
Cihazın Markası                                        
Cihazın Modeli
İnternetten Teknoloji Bilişim San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Wi-fi Modem Router                                   
MIKROTIK                                                
SXTsq Lite5