Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler ve Örnek Çalışmalar Bülteni'nin Dokuzuncu Sayısı Yayımlandı