Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıŞükran AYTEKİN

Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
  • Sektör ile ilgili uluslararası birlik ve kuruluşların toplantılarına Kurumu temsilen katılmak, ilgili mevzuatı çerçevesinde bu kuruluşlarla imzalanacak olan protokol çalışmalarını yürütmek.
  • Kurum ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurumları arasında bilgi alışverişi yapmak, ikili ya da çok taraflı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili mevzuatı çerçevesinde protokoller hazırlamak ve yürütmek,
  • Kurumun Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ve mevzuat çalışmalarının yürütülmesinde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
  • Kurumun görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip etmek ve bu metinlere yönelik Kurum görüşünün oluşturulmasını sağlamak.
  • Yurt dışı geçici görevlendirmelerde gereken çalışmaları yapmak.
  • Ülkemizde gerçekleştirilecek uluslararası toplantıların, mal, hizmet ve danışmanlık temini gibi faaliyetler dışında, organizasyonunu yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.