Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü

MüdürLatif AYVA

Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri

  • Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı görev alanına giren konular haricinde, Kurumun görev alanıyla ilgili olarak tüketicilerin şikâyet, istek ve önerilerini almak, değerlendirmek ve cevaplandırılmasını sağlamak.
  • Merkezî mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı rızası dışında elinden çıkan kişilerin yaptıkları ihbarları değerlendirmek.
  • İthalat, imalat ya da yolcu beraberinde getirilmek suretiyle kullanıma sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara dair kayıt başvurularını değerlendirmek.
  • Bilgi ve ihbar merkezi kurmak veya kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek.
  • Tüketici şikâyetlerinin tasnifi, değerlendirilmesi, cevaplandırılması, takibi, raporlanması işlemlerini yürütmek.
  • Hazırladığı raporları ilgili birimlerle paylaşmak.
  • Tüketicilere ilişkin diğer kurumlardan intikal eden başvuruları değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  • Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin olarak savcılık, mahkeme, gümrük ve emniyet birimlerinden gelen talepleri karşılamak.
  • 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.