Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıMühammed Salim KETEVANLIOĞLU

Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
  • Abonelik sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler yapmak, abonelik sözleşmelerini incelemek ve değiştirilmesi gerekli görülen hususları işletmeciye bildirmek.
  • Kişisel verilerin işlenmesine ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak.
  • Tüketici ve son kullanıcılara sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin hizmet kalitesine yönelik düzenlemeler yapmak.
  • Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınmasına yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak.
  • Tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapmak.
  • Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmasına ilişkin usûl ve esaslan belirlemek.
  • Tüketicilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve tüketici davranışlarına ilişkin gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, öneriler geliştirmek.
  • Evrensel hizmete ilişkin olarak Bakanlıkla, tüketiciler konusunda ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkileri yürütmek.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak