Telsiz Arayüz Özellikleri

Telsiz Arayüz Özellikleri Dokümanı (TAD)’lar; 05/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)’nin (TEY) 4’üncü, 5’inci, 10’uncu ve ilgili diğer maddeleri uyarınca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ilgili paydaşların görüşleri alınarak Milli Frekans Planı ve TAD’larda yer alan hususlara ilişkin mevzuat kapsamında hazırlanmakta ve ülkemizde kullanılacak telsiz ekipmanlarının uyması gereken temel gerekleri içermektedir. TAD’lara aşağıda yer alan  bağlantılardan ulaşabilirsiniz. İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı veya dağıtıcıların konuya ilişkin yükümlülüklerine ise TEY linkinden ulaşılabilmektedir.

TAD’lar; Temel ve Bilgi Bölümlerinden oluşmakta olup, Temel Bölüm telsiz cihazlarının uyumlu olması gereken radyo spektrumun kullanıma ilişkin düzenleyici bilgileri (frekans bandı, kanal aralığı, azami güç vb. teknik özellikler ile kullanımın yetkilendirme ve frekans tahsisine tabi olup olmadığına ilişkin bilgiler) içermektedir. Bilgi Bölümünde ise, söz konusu kullanımla ilgili diğer bilgiler (planlanan değişiklikler, referans standartlar veya kararlar, bildirim numaraları ve notlar) yer almaktadır. İçeriğe ilişkin açıklamalara buradan erişilebilir.

 

 

TAD Listesi: