Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıRamazan YILMAZ

Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Sektörde kullanılan cihaz ve sistemlerle ilgili teknik düzenlemeleri yapmak.
  • Sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ve terminal ekipmanlarının ithali, imali ve montajına ilişkin düzenlemeleri yapmak.
  • Sektörde kullanılan her türlü cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usûl ve esasları belirlemek, piyasaya arzı, bulunması veya dağıtımı aşamasında veya piyasada iken ilgili düzenlemelere uygun olarak üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak.
  • Şebeke arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, bu teknik özelliklere ilişkin bilgilerin işletmeciler tarafından doğru, yeterli ve periyodik olarak duyurulmasını sağlamak.
  • Mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapıları hariç elektronik haberleşme hizmetlerine ve altyapılarına ilişkin hizmet kalitesi ile ilgili teknik düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelere uygunluğu denetlemek veya denetlettirmek ve bu denetimlerde kullanılacak teknik ölçütler ile ölçümüne ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
  • Sektörde kullanılan her türlü cihaz ve sistemlerin teknik düzenlemelere uygun üretildiğine dair uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunacak özel veya kamu kuruluşlarını görevlendirmeye ilişkin usûl ve esasları belirlemek, belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
  • Sektörde kullanılan her türlü cihaz ve sistemlerin imalat ve kullanımına esas teşkil eden uyumlaştırılmış ulusal standart ve karşılık gelen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının yer aldığı listenin güncel olarak yayımlanmasını sağlamak.
  • Sektöre ilişkin standardizasyon çalışmaları yapmak,
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak