Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Daire BaşkanıMehmet Emin TOKTAŞ

Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığının Görevleri

  • Kurumun kalite sistemini birimlerle koordine ederek kurmak, Kurumun misyon ve vizyonu ile kalite kriterlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
  • Kalite yönetim temsilcisi olarak kalite yönetim sisteminin sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gözden geçirme ve kontrol toplantıları düzenlemek, kalite dokümanlarını kontrol ederek kayıtlarını tutmak.
  • İş süreçlerini belirlemek, performanslarını ölçmek, iyileştirme çalışmalarını takip etmek ve Kurum performans raporunu hazırlayarak Kurula sunmak.
  • Kurumun sunduğu hizmetleri etkililik, verimlilik ile kalite sistemine uygunluk yönünden denetlemek, sonuçlarını takip etmek ve raporlamak.
  • Kurum hizmetlerinin memnuniyet düzeylerini ölçmek ve iyileştirme çalışmalarını takip ederek sonuçlarını yönetime raporlamak.
  • Hizmet sunumu ile bunu etkileyen faktörleri inceleyerek gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.
  • Kalite sistemi ve yeni yönetim sistemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönük önerilerini Kurula sunmak.
  • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.