Kurul Kararları

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

Karar tarihi ve no
13.02.2024 - 2024/DK-TED/64
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
27.03.2024