Kurul Kararları

Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi (Süre Uzatımı)

Karar tarihi ve no
02.01.2024 - 2024/DK-SRD/02
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
15.01.2024