Kurul Kararları

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi

Karar tarihi ve no
19.03.2024 - 2024/DK-ETD/134
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.04.2024