Kurul Kararları

RAST, MEB Tarifeleri ve THK kapsamında Hat Dondurma Hizmeti Uygulama Esasları Onayı

Karar tarihi ve no
05.03.2024 - 2024/DK-ETD/103
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
29.03.2024