Kurul Kararları

Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı

Karar tarihi ve no
26.12.2023 - 2023/DK-ETD/283
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
12.01.2024