Kurul Kararları

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi (Süre Uzatımı)

Karar tarihi ve no
29.08.2023 - 2023/İK-SRD/256
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
15.09.2023