Kurul Kararları

a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar ile a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Ücretleri

Karar tarihi ve no
15.08.2023 - 2023/İK-BTD/244
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
25.08.2023